What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Montessori alapelvek

A Montessori pedagógia legfontosabb két alapelve a gyermeki aktivitás és a szabadság. A gyermek maga alkosson képzeteket, fejlessze képességeit, alakítsa ki gondolatait, ne a felnőtt helyette. A cselekvést megindíthatja a felnőtt, a jól megválasztott játékeszköz magára irányítja és magán tartja a figyelmet, de a cselekvés a gyermeké.

Bábakalács óvoda életképBábakalács óvoda életképBábakalács óvoda életkép

A szabadság határa a közérdek. A gyermek szabadon cselekedhet, amíg nem zavarja, akadályozza társait tevékenységükben. Mindemellett fontos szerepet kap mások tiszteletben tartása, a másik ember felé fordulás, a türelem és az önnevelés.

Montessori abból indul ki, hogy a gyermek egy belső terv szerint fejlődik, amit óvni kell és kellő érzékenységgel kezelni. Az egészséges lelki fejlődéshez olyan környezetre van szükség, amely a gyermek lelki szükségleteinek megfelelő. Ennek a tudatosan kialakított környezetnek a megteremtése a felnőtt, a pedagógus feladata.

AlapelvekAlapelvek

A köznevelésben előszeretettel alkalmazott külső motiváló eszközök (jutalom, matrica, büntetés, stb.) a Montessori pedagógia eszköztárában egyáltalán nem szerepelnek. A gyermekek pedagógusok általi megfigyelése és értékelése a háttérben, a gyermek által észrevétlenül történik, és a gyermekekkel való foglalkozás kizárólag a gyermekek belső motivációjára épít.

A Montessori pedagógiai gyakorlatban rendkívül fontos a belső motiváció megtámogatása, fenntartása. A Montessori játékeszközök túlnyomó többsége a játékba integrált önellenőrzési lehetőséggel rendelkezik. Magyarán, a gyermek maga látja, hogy jól végzett-e el egy feladatot, vagy pedig valahol hibázott. Ezután ő maga ki tudja javítani saját hibáját. Az a tény, hogy nem a felnőtt mutat rá a hibára és az, hogy maga is ki tudja javítani, nem fogja károsan befolyásolni a belső motivációját, sőt inkább arra ösztönzi, hogy újból elvégezze a feladatot.

AlapelvekAlapelvekAlapelvek

A belső motiváció, a természetes gyermeki érdeklődés fenntartásában kulcsszerepe van a pedagógusnak, aki a gyermeket megfigyelve, képességeit jól ismerve, mindig olyan tevékenységgel kínálja meg őt, ami a képességeinek megfelelő, illetve csak annyival van a képességei felett, hogy az fejlődésre, önfejlesztésre serkentse őt.

Általában elmondható, hogy egy Montessori intézményben a pedagógus tudatos háttérmunkájának is köszönhetően a gyermekek megtanulnak önállóan és felelősségteljesen dönteni, maguknak értelmes tevékenységet választani, mindezt pedig a belső motiváció, a természetes kíváncsiság fenntartásával, ápolásával  érik el, valamint a külső motivációs tényezők teljes kiiktatásával.