What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

heading 3

heading 2

RÓLUNK

A Bábakalács Montessori Óvoda Vác deákvári részén található csendes, harmonikus környezetben. Az intézménynek helyet adó emeletes, kertes házban 2011 szeptemberében egy csoport létesült, majd - a nagy érdeklődésre tekintettel - 2013 szeptemberében még egy csoport indult. Mindkét csoport vegyes korosztályú és kis létszámmal (18-19 fő) működik, így lehetőség nyílik a személyes odafigyelésre és arra, hogy a kicsik és a nagyok egymástól tanulhassanak a játék során.

Óvodánk a Magyar Montessori Egyesület által akkreditált intézmény, pedagógusaink szakképzett Montessori pedagógusok.

óvoda életképóvoda életképóvoda életkép

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Minden gyermek adottságként rendelkezik a világ megismerésének igényével, cselekvési vággyal, ezek kibontakozását csak elő kell segíteni. Montessori óvodapedagógusaink törekvése, hogy a mindennapi élet során akkor és annyi segítséget nyújtsanak, amikor és amennyire a gyermeknek szüksége van az önálló tevékenykedéshez, tanuláshoz. Olyan helyet szeretnénk létrehozni, ahol a biztonságot adó családias légkörben gyermekeink megtapasztalhatják a világ felfedezésének, a feladatok önálló ellátásának örömét. A kis létszámú, vegyes korosztályú csoportban lehetőség nyílik a személyes odafigyelésre és arra, hogy a kicsik és a nagyok egymástól tanulhassanak a játék során.

bemutatkozás oldal szövegek + képek óvoda életkép

Pedagógiai Céljaink

egyéniség

a gyermekek egyéniségként való kezelése, sajátos igényeinek feltérképezése

felfedezés

a természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése és a tanulás iránti vágy játékos fejlesztése

kreativítás

az önálló gondolkodás, felelősségteljes cselekvés és kreatív problémamegoldás kialakítása

közösség

a közös célok iránt érzékeny
közösségi lény nevelése

környezet

a természet és a városi környezet iránti gondoskodás cselekvésközpontú fejlesztése

együttműködés

partneri viszony fenntartása a szülőkkel

tehetséggondozás,feljesztés

tehetséggondozás,
feljesztés

tehetséggondozás

A Montessori pedagógia a maga teljességében egy komplex tehetséggondozó pedagógia és rendelkezik a tehetséggondozásban megfogalmazott alapelvekkel (pl. belső motiváció fenntartása, differenciálás, kreativitás fejlesztése, inspiráló környezet). Az előkészített környezet, valamint a Montessori pedagógia eszközrendszere lehetővé teszi a tehetségígéretek gondozását, emellett az elmaradást mutató készségek, képességek fejlesztését. A pedagógusok tudatos megfigyelései és a tanulási képességek vizsgálatát követően egyéni bemutatásra szánt játéktervek alapján segíthetik a továbbhaladást.

óvoda életképóvoda életképóvoda életkép

fejlesztés

Óvodánkban a pedagógusok munkáját egy fejlesztő szakemberekből álló csapat egészíti ki, akik a pedagógusokkal szoros szakmai együttműködésben, óvodai időben, az épületben található külön helyiségben tartanak foglalkozásokat.  

Annak a gyermeknek, akinek szüksége van rá, lehetősége nyílik mozgásfejlesztésre (alapozó terápia, szenzomotoros fejlesztés), logopédiai fejlesztésre illetve játék- és bábterápiára járni. Ezek a fejlesztések és terápiák eredményesen segítik a gyermek fejlődését és megalapozzák a pedagógusok munkáját.

A külön fejlesztéseket kiegészítő szolgáltatásként, lehetőségként vehetik igénybe a családok.

fejlesztő szakembereink

mozgásfejlesztés
Pentelényi Jakab
alapozó terapeuta, konduktor, NILD 1. Blokk-os fejlesztő szakember, óvodapedagógus
játék-és bábterápia
SZENDREI-KLOKNICER ANNA
gyermekpszichológus, alapozó terapeuta, óvodapedagógus
logopédia
PAPPNÉ TAKÁCS ZSÓFIA
LOGOPÉDUS